กุญแจสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติคือ บุคลากรที่ดี การสร้างบุคลากรที่ดีเริ่มต้นจาก การศึกษาและการศึกษาที่ดีต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็ก จากการอ่าน” ซึ่งในปัจจุบัน พบว่าการศึกษาของเด็กไทย ยังเป็นปัญหาที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยเริ่มจาก การจุดประกายให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านซึ่งเป็นรากฐานสำคัญแห่งการเรียนรู้ให้มากขึ้น บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านสื่อครบวงจรอันดับ 1 ของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมเครือข่าย พันธมิตร จัดตั้งโครงการ ส่งความรู้ สร้างความสุข
   ข่าวประชาสัมพันธ์
Loading...
   หนังสือแนะนำ
Loading...
   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
Loading...
   เพื่อนนักอ่านคนเก่ง
Loading...