View:
โรงเรียนต้นแบบ โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ปีที่ 1
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเลือกให้เป็น 'โรงเรีย..
18 Dec 2018
กิจกรรมเพื่อนนักอ่านคนเก่ง เดือนตุลาคม 2561
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม 'เพื่อนนักอ่..
31 Oct 2018
กิจกรรมเพื่อนนักอ่านคนเก่ง เดือนกันยายน 2561
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม 'เพื่อนนักอ่..
31 Oct 2018
กิจกรรมนักอ่านคนเก่ง เดือนสิงหาคม 2561
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักอ่านคนเก่ง ประจำเดือน..
31 Aug 2018
กิจกรรมนักอ่านคนเก่ง เดือนกรกฏาคม 2561
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักอ่านคนเก่ง ประจำเดือน..
06 Aug 2018
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า เชียงใหม่
กิจกรรมเพื่อจุดประกาย รักการอ่านกับ แพนเค้ก เขมนิจ
22 Aug 2018
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง ตาก
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
10 Aug 2018
โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตาก
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
10 Aug 2018
โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา นนทบุรี
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
08 Aug 2018
โรงเรียนวัดบางคูวัด ปทุมธานี
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
08 Aug 2018
โรงเรียนบางบัวทองราษฏ์บำรุง นนทบุรี
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
08 Aug 2018
โรงเรียนพิชญศึกษา นนทบุรี
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
08 Aug 2018