กุญแจสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติคือ บุคลากรที่ดี การสร้างบุคลากรที่ดีเริ่มต้นจาก การศึกษาและการศึกษาที่ดีต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็ก จากการอ่าน” ซึ่งในปัจจุบัน พบว่าการศึกษาของเด็กไทย ยังเป็นปัญหาที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยเริ่มจาก การจุดประกายให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านซึ่งเป็นรากฐานสำคัญแห่งการเรียนรู้ให้มากขึ้น บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านสื่อครบวงจรอันดับ 1 ของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมเครือข่าย พันธมิตร จัดตั้งโครงการ ส่งความรู้ สร้างความสุข
โรงเรียนต้นแบบ โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ปีที่ 1
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเลือกให้เป็น 'โรงเรีย..
18 Dec 2018
กิจกรรมเพื่อนนักอ่านคนเก่ง เดือนตุลาคม 2561
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม 'เพื่อนนักอ่..
31 Oct 2018
กิจกรรมเพื่อนนักอ่านคนเก่ง เดือนกันยายน 2561
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม 'เพื่อนนักอ่..
31 Oct 2018
กิจกรรมนักอ่านคนเก่ง เดือนสิงหาคม 2561
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักอ่านคนเก่ง ประจำเดือน..
31 Aug 2018
โรงเรียนดรุณวิทย์ศึกษา นนทบุรี
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
08 Aug 2018
โรงเรียนวัดบางคูวัด ปทุมธานี
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
08 Aug 2018
โรงเรียนบางบัวทองราษฏ์บำรุง นนทบุรี
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
08 Aug 2018
โรงเรียนพิชญศึกษา นนทบุรี
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
08 Aug 2018
   หนังสือในโครงการ
   เพื่อนนักอ่านคนเก่ง